This is protein

February 27, 2011

  • This is protein
    It is said that proteins are the body's building blocks. Proteins are made up of about twenty so-called amino acids. The amino acids can be combined in several different ways. Nine of the amino acids are called essential, therefore, essential. These nine, the body can not produce itself, they must be supplied by food. These nine are isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine and histidine. If you eat enough of these nine, the body produces the rest of the amino acids. protein contained in all body tissue cells. Although hormones, enzymes and components of the immune system is composed of proteins. protein used in hair and nails grow and when the old skin cells with new ones. protein can not be stored in the same way as carbohydrates or fats. Excess protein is therefore used as energy or converted to fat.

  • Detta är protein
    Man brukar säga att proteiner är kroppens byggstenar. Proteiner är uppbyggda av ett tjugotal så kallade aminosyror. Aminosyrorna kan kombineras på ett flertal olika sätt. Nio av aminosyrorna kallas essentiella, alltså livsnödvändiga. Dessa nio kan kroppen inte tillverka själv, de måste tillföras via maten. Dessa nio är isoleucin, leucin, lysin, metionin, fenylalanin, treonin, tryptofan, valin och histidin. Äter man tillräckligt av dessa nio producerar kroppen själv resten av aminosyrorna. Protein ingår i alla kroppens vävnadsceller. Även hormoner, enzymer och delar av immunförsvaret består av proteiner. Protein används när hår och naglar växer och när gamla hudceller ersätts med nya. Protein kan inte lagras på samma sätt som kolhydrater eller fett. Överflödigt protein används därför som energi eller omvandlas till fett.


 


 

Gofit

Keep updated:
Twitter: http://twitter.com/#!/Gofitit
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Gofit-it/118909674846231